Közbeszerzési referens képzés jelentkezési oldal 2016/17


Ismételten államilag elismert szakmát adó közbeszerzési referens képzést indítunk Budapesten

SZERDAI CSOPORTBAN MÉG  5 DB SZABAD HELYÜNK VAN,

PÉNTEKI CSOPORTBAN  8 DB SZABAD HELYÜNK VAN

Jelentkezési határidő: 2016.08.28. Beiratkozás: 2016.08.29.

Becsatlakozásra még van lehetőség. Csoport létszáma: maximum 30 fő.

Részvételi szándékát kérjük jelezze mihamarabb, mert meghirdetett  csoportjaink létszáma eddigi tapasztalatok szerint már 2 hét alatt betelt!

S hogy miért épp hozzánk jelentkezzen? Ezt is megválaszoljuk:

 • mi nem aprózzuk el!  – 9 hónapban oktatjuk le az új kbt. szerinti OKJ tematikát
 • nincs távoktatás vagy otthon tanulás! – kizárólag személyes részvételben és a tantermi képzés hatékonyságában hiszünk
 • a név magáért beszél! – oktatóink köre a közbeszerzési szakma legjava, gyakorlott előadók, akik mindennapokban is gyakorló szakértők a közbeszerzési munka területén

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 52 343 01) Közbeszerzési referens

Felnőttképzési engedély száma: E-000501/2014

A képzés célja

A közbeszerzési referens feladata, hogy”ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon “alkalmazza a közbeszerzési törvényt, annak végrehajtási rendeleteit és az egyéb kapcsolódó jogszabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít el, illetve működik közre azok elkészítésében.

A közbeszerzési eljárásokban el kell látnia az ajánlatkérőkre háruló tervezési feladatokat, valamint folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását.

Előzőeken túl ajánlatkérői oldalon előkészíti a közbeszerzési eljárásokat, koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, illetve bekapcsolódik az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe, valamint nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését.

Feladata, hogy a közbeszerzési eljárásokban ellássa az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat. E körben különösen figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az eljárásban való részvételre és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat és részt vesz az ajánlat/részvételi jelentkezés összeállításában.

A képzés oktatói

 • Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella –  közbeszerzési szakértő, európai jogi szakjogász, Közbeszerzési Tanácsadók Szövetsége elnökségi tag, dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda
 • Dr. Kothencz Éva – közbeszerzési szakértő, társasági szakjogász
 • Dr. Marosi János LL.M. – közbeszerzési szakértő, korábban a Közbeszerzési Hatóság Jogi Főosztályának, illetve Nemzetközi és Oktatási Főosztályának jogi tanácsadója
 • Dr. Előházi Zsófia – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,közbeszerzési és jogi szakértő, ONMERIT Tanácsadó Kft.
 • Gál Erzsébet –  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, közgazdász, a Procura Consulting Kft. ügyvezetője

Tantárgyak:
10848-12 A közbeszerzés alapjai – Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella és Dr. Kothencz Éva
10849-12 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat – Dr. Marosi János
10858-12 Jogi alapintézmények – Dr. Előházi Zsófia
10859-12 Közbeszerzési gyakorlat – Gál Erzsébet
10860-12 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények – Dr. Előházi Zsófia

Munkaterület leírása

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • alkalmazni a közbeszerzési törvényt, végrehajtási rendeleteit, az egyéb kapcsolódó jogszabályokat és a jogalkalmazást elősegítő dokumentumokat
 • nyomon követni az Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású tevékenységét, figyelemmel kísérni az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési tárgyú esetjogát és a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseit,
 • áttekinteni a közbeszerzési intézményrendszert és az érintett intézmények feladatait
 • meghatározni a közbeszerzési kötelezettséget, az alkalmazandó eljárásrendet és eljárásfajtát
 • ellátni az ajánlatkérőkre háruló tervezési és kapcsolódó egyéb feladatokat
 • elkészíteni az eljárás felhívását és bekapcsolódni a dokumentáció összeállításába
 • alkalmazni a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat
 • ellátni az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekményeket és a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat
 • nyomon követni a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését
 • ellátni az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, figyelemmel kísérni a megjelent közbeszerzési hirdetményeket
 • felismerni a közbeszerzési eljárás során felmerülő jogsértéseket és bekapcsolódni az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe
 • alkalmazni a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi szabályokat és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályokat
 • alkalmazni a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) irányadó rendelkezéseit
 • felismerni a közbeszerzési büntetőjogi tényállásokat és korrupciós helyzeteket, a szükséges intézkedéseket megtenni
 • helyesen, az etikus magatartás szabályai szerint eljárni a közbeszerzési eljárás során
 • gondoskodni a közbeszerzésekben a nyilvánosság biztosításáról
 • nyomon követni a közbeszerzések ellenőrzéséhez szükséges dokumentumok körét, szükség szerint azokat elkészíteni és kapcsolatot tartani az érintett szervekkel

A képzés időpontjai, helyszíne:

A képzés időtartama: 9 hónap.
Kezdete: 2016.08.29. majd 1. szerdai csoport 2016. 09. 07., 2. pénteki csoport 2016.10.07.
Befejezése: 2017. 05. 24. illetve 2017.06.23.
Vizsga: 2017. 06. hó illetve 2017.07. hó

Az órák: hetente egy alkalom, minden szerda vagy minden pénteki napokon 10-16 h

A képzés helye: Budapest
Angyalföldi József Attila Művelődési Központ,
1131 Budapest, József Attila tér 4.
Parkolás az intézmény előtt és környékén ingyenes.

A képzéshez szükséges végzettség: érettségi vizsga.

A képzés teljes díja:

A tanfolyam ára: 168.000 Ft (áfa mentes ) + vizsgadíj 35 000 Ft (áfa mentes ).

Kamatmentes részletfizetési lehetőség

Regisztrációs díj fizetési határideje 2016.09.31. 20 000.-Ft
Első részlet fizetési határideje 2016.10.31. 74.000.-Ft
Második részlet fizetési határideje 2016.12.31. 74.000.-Ft

Vizsgadíj befizetése: vizsgára való jelentkezéskor (kb. 2016. március közepe)

A sikeres vizsgát tett hallgatók emelt szintű, államilag elismert OKJ -s KÖZBESZERZÉSI REFERENS szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak.

Nemzetközi bizonyítvány (EUROPASS) külön igényelhető 5.000 Ft/nyelv.

Érdeklődni írásban: a kepzes@diamondtopconsult.hu email címen lehet.
Kérdések, vélemények

Cégünk minőségpolitikája

Diamond Top Consult Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft., mint felnőttképzési intézmény a képzéseiben résztvevők számára nyújt piacképes, naprakész tudásanyagot, tapasztalt oktatók közreműködésével.

Ismerjen meg minket
;