OKJ Közbeszerzési referens képzés – Debrecen – 2013.08.27.


Államilag elismert szakmát adó közbeszerzési referens képzést indítunk Debrecenben (180 órás) 2013. augusztus 27. – 2014. március

ÚJ CSOPORTOT INDÍTUNK: JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2013.08.21.

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói minősítésnél előnyt jelent!

Tanfolyam jellege: szakképesítő (54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési referens

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00189/2011

A képzés célja: A közbeszerzési referens feladata, hogy”ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon “alkalmazza a közbeszerzési törvényt, annak végrehajtási rendeleteit és az egyéb kapcsolódó jogszabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít el, illetve működik közre azok elkészítésében.

A közbeszerzési eljárásokban el kell látnia az ajánlatkérőkre háruló tervezési feladatokat, valamint folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását.

Előzőeken túl ajánlatkérői oldalon előkészíti a közbeszerzési eljárásokat, koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, illetve bekapcsolódik az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe, valamint nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését.

Feladata, hogy a közbeszerzési eljárásokban ellássa az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat. E körben különösen figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az eljárásban valórészvételre és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat és részt vesz az ajánlat/részvételi jelentkezés összeállításában.

Munkaterület leírása:
A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • alkalmazni a közbeszerzési törvényt, végrehajtási rendeleteit, az egyéb kapcsolódó jogszabályokat és a jogalkalmazást elősegítő dokumentumokat
 • nyomon követni az Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású tevékenységét, figyelemmel kísérni az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési tárgyú esetjogát és a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseit,
 • áttekinteni a közbeszerzési intézményrendszert és az érintett intézmények feladatait
 • meghatározni a közbeszerzési kötelezettséget, az alkalmazandó eljárásrendet és eljárásfajtát
 • ellátni az ajánlatkérőkre háruló tervezési és kapcsolódó egyéb feladatokat
 • elkészíteni az eljárás felhívását és bekapcsolódni a dokumentáció összeállításába
 • alkalmazni a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat
 • ellátni az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekményeket és a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat
 • nyomon követni a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését
 • ellátni az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, figyelemmel kísérni a megjelent közbeszerzési hirdetményeket
 • felismerni a közbeszerzési eljárás során felmerülő jogsértéseket és bekapcsolódni az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe
 • alkalmazni a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi szabályokat és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályokat
 • alkalmazni a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) irányadó rendelkezéseit
 • felismerni a közbeszerzési büntetőjogi tényállásokat és korrupciós helyzeteket, a szükséges intézkedéseket megtenni
 • helyesen, az etikus magatartás szabályai szerint eljárni a közbeszerzési eljárás során
 • gondoskodni a közbeszerzésekben a nyilvánosság biztosításáról
 • nyomon követni a közbeszerzések ellenőrzéséhez szükséges dokumentumok körét, szükség szerint azokat elkészíteni és kapcsolatot tartani az érintett szervekkel

A képzés időtartama: 9 hónap.
Kezdete: 2013. 08. 27.
Befejezése: 2014.02.04.
Vizsga: 2014.03 hó

Az órák: hetente 2 alkalom, kedd és csütörtök: 16:25 – 20:25

A képzés helye: Debrecen
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 4.
Parkolás az intézmény előtt és környékén ingyenes.

A képzéshez szükséges végzettség: érettségi vizsga.

Előadó tanáraink

Közbeszerzés: Galamb Csaba
Jog: Dr. Bánkné Dr. Szabó Márta
Gazdaság-pénzügy: Galamb Csaba

Tantárgyak

1960-06 Közbeszerzés

1963-06 Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek

1964-06 Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység

A tanfolyam ára: 154.000 Ft (áfa mentes ) + vizsgadíj 35 000 Ft (áfa mentes)

2 fővel történő jelentkezés esetén 5% kedvezményt biztosítunk.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2013. 08. 21.

Díjmentes részletfizetésre van lehetőség.

Vizsgadíj befizetése: vizsgára való jelentkezéskor (kb 2014. február közepe)

A sikeres vizsgát tett hallgatók emelt szintű, államilag elismert OKJ -s KÖZBESZERZÉSI REFERENS szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak.

Nemzetközi bizonyítvány (EUROPASS) külön igényelhető 5.000 Ft/nyelv.

Érdeklődni: 06 52- 509 – 235 telefonszámon vagy az info@diamondtopconsult.hu email címen lehet.
Kérdések, vélemények

Diamond Top Consult

Cégünk minőségpolitikája

Diamond Top Consult Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft., mint felnőttképzési intézmény a képzéseiben résztvevők számára nyújt piacképes, naprakész tudásanyagot, tapasztalt oktatók közreműködésével.

Ismerjen meg minket