Közbeszerzési referens képzés 2018.03. /2019.01. tanév (kedd)

Letöltés


Államilag elismert, szakmát adó, OKJ  52 343 01

közbeszerzési referens képzést indítunk 2018. 03. 27-től  Budapesten

Óraszám: 304 óra

Csoport létszám: maximum 34 fő


Ne maradjon le! JELENTKEZZEN MOST !

FONTOS: A tananyagot az épp aktuális képzés adott órája előtt készítik el szakértő oktatóink, így mindig az aktuális és hatályos Kbt. alapján tanulnak hallgatónk.


Válasszon minket! Hogy miért?

 • Mert mi nem aprózzuk el!  – 10 hónapban oktatjuk le az új kbt. szerinti OKJ tematikát
 • Mert nálunk nincs távoktatás vagy otthon tanulás! – kizárólag személyes részvételben és a tantermi képzés hatékonyságában hiszünk
 • Mert a név magáért beszél! – oktatóink köre a közbeszerzési szakma legjava, gyakorlott előadók, akik mindennapokban is gyakorló szakértők a közbeszerzési munka területén

A képzés célja: (A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:)

A közbeszerzési referens a munkája során mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon alkalmazza a közbeszerzésekről szóló törvényt, annak végrehajtási rendeleteit, valamint a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi és pénzügyi jogi szabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít, illetve közreműködik azok elkészítésében. Ajánlatkérői oldalon a közbeszerzési referens folyamatosan figyelemmel kíséri a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását. Kiválasztja az alkalmazandó eljárásrendet, és azon belül az alkalmazandó eljárás fajtáját.

Előkészíti a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, és a közbeszerzési dokumentumokat. Koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, értékeli és beazonosítja az ajánlatokban és részvételi jelentkezésekben benyújtott dokumentumokat. Kiválasztja az adott eljárási cselekményhez tartozó hirdetménytípust, és alkalmazza az elektronikus dokumentálás szabályait.

Ajánlattevői oldalon a közbeszerzési referens segíti az ajánlattevő eredményes részvételét az eljárás teljes folyamatában. Figyelemmel kíséri mind az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED), mind a Közbeszerzési Értesítőben megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az eljárásban való részvételre, részt vesz az ajánlatok és részvételi jelentkezések összeállításában, és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat.

A közbeszerzési referens feladata, a szakképesítéssel rendelkező képes:

 • alkalmazni a közbeszerzésekről szóló törvényt, végrehajtási rendeleteit, az egyéb kapcsolódó jogszabályokat és a jogalkalmazást elősegítő dokumentumokat,
 • nyomon követni az Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású tevékenységét, figyelemmel kísérni az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési tárgyú esetjogát és a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseit, valamint a magyar bíróságok közbeszerzési tárgyú döntéseit,
 • áttekinteni a közbeszerzési intézményrendszert és az érintett intézmények feladatait,
 • meghatározni a közbeszerzési kötelezettséget, az alkalmazandó eljárásrendet és eljárásfajtát,
 • elkészíteni az eljárást megindító felhívást és bekapcsolódni a közbeszerzési dokumentumok összeállításába,
 • alkalmazni a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat,
 • ellátni az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekményeket és a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat,
 • nyomon követni a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését,
 • ellátni az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, figyelemmel kísérni a megjelent közbeszerzési hirdetményeket,
 • felismerni a közbeszerzési eljárás során felmerülő jogsértéseket, és bekapcsolódni az esetleges jogorvoslat kezelésébe,
 • alkalmazni a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi, pénzügyi jogi és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályokat,
 • alkalmazni a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény irányadó rendelkezéseit,
 • felismerni a közbeszerzési büntetőjogi tényállásokat és korrupciós helyzeteket, a szükséges intézkedéseket megtenni,
 • a jogszabályi előírásoknak megfelelő, etikus magatartást folytatni a közbeszerzési eljárás során,
 • gondoskodni a közbeszerzésekben a nyilvánosság biztosításáról a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően,
 • nyomon követni a közbeszerzések ellenőrzésének rendszerét, az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok körét, szükség szerint azokat elkészíteni és kapcsolatot tartani az érintett szervekkel.

Tantárgyak:

10848-16 A közbeszerzés alapjai
10849-16 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
10858-16 Jogi alapintézmények
11739-16 Közbeszerzési gyakorlat
11740-16 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények

A képzéshez szükséges végzettség: érettségi vizsga


Szakértő oktatóink:

 • Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella –  , közbeszerzési és európai jogi szakjogász, ügyvéd, Ecovis Hungary Legal, Balogh – B. Szabó – Jean – Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
 • Dr. Kothencz Éva – közbeszerzési szakértő, társasági szakjogász
 • Dr. Marosi János LL.M. – közbeszerzési szakértő, korábban a Közbeszerzési Hatóság Jogi Főosztályának, illetve Nemzetközi és Oktatási Főosztályának jogi tanácsadója
 • Dr. Előházi Zsófia – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, közbeszerzési és jogi szakértő, ONMERIT Tanácsadó Kft.
 • Dr. Süvöltős András – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, közbeszerzési jogász, a Procura Consulting Kft. ügyvezetője

A képzés időpontjai, helyszíne:

A képzés időtartama: 10 hónap (304 óra)
Kezdete: 2018. március 27.
Befejezése: 2019. január 15.
Vizsga:  2019. február

Az órák: hetente egy alkalom, minden kedden 9:00-16:00

(kivéve május 01. és október 23. napja , valamint karácsonyi/felkészülési szünet december 18 – január 8 -ig)


A képzés helyszíne:

Budapest XIII. kerület, Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

(1131 Budapest, József Attila tér 4.)


A képzés teljes díja:

A tanfolyam ára: 185.000 Ft (áfa mentes) + vizsgadíj 50.000 Ft (áfa mentes)

Kamatmentes részletfizetési lehetőség!

Regisztrációs díj | fizetési határideje 2018.03.20. | 35.000 Ft
Első részlet | fizetési határideje 2018.05.22. | 50.000 Ft
Második részlet | fizetési határideje 2018.07.24. | 50.000 Ft
Harmadik részlet | fizetési határideje 2018.09.25. | 50.000 Ft

Vizsgadíj befizetése: vizsgára való jelentkezéskor (2018. november közepe)


JELENTKEZÉSÉT 2018.03. 20-ig VÁRJUK  !!!


A sikeres vizsgát tett hallgatók emelt szintű, államilag elismert OKJ -s KÖZBESZERZÉSI REFERENS szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak.

Érdeklődni írásban:  az alábbi e-mail címeken lehet: kepzes@diamondtopconsult.hu

Érdeklődni telefonon:  az alábbi telefonszámokon lehet: 06-30-9288-695


Diamond Top Consult

Cégünk minőségpolitikája

Diamond Top Consult Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft., mint felnőttképzési intézmény a képzéseiben résztvevők számára nyújt piacképes, naprakész tudásanyagot, tapasztalt oktatók közreműködésével.

Ismerjen meg minket