OKJ Közbeszerzési referens képzés – Budapest – 2014.10.03. ÚJ CSOPORT – LÉTSZÁM BETELT


Közbeszerzési referens tanfolyam a 2015.11.hóban életbe lépő új KBT. szerint:

ÁLLAMILAG ELISMERT SZAKMÁT ADÓ KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉST INDÍTUNK BUDAPESTEN (252 ÓRÁS) 2014. október 03. – 2015. június

Jelentkezési határidő: 2014.10.01.
KÉREM JELEZZE MIHAMARABB, MERT ELŐZŐ CSOPORTUNK IS 2 HÉT ALATT BETELT!

LÉTSZÁM ITT IS BETELT!!!!

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói minősítésnél előnyt jelent!

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 52 343 01) Közbeszerzési referens

Felnőttképzési engedély száma: E-000501/2014

A képzés célja

A közbeszerzési referens feladata, hogy”ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon “alkalmazza a közbeszerzési törvényt, annak végrehajtási rendeleteit és az egyéb kapcsolódó jogszabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít el, illetve működik közre azok elkészítésében.

A közbeszerzési eljárásokban el kell látnia az ajánlatkérőkre háruló tervezési feladatokat, valamint folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását.

Előzőeken túl ajánlatkérői oldalon előkészíti a közbeszerzési eljárásokat, koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, illetve bekapcsolódik az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe, valamint nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését.

Feladata, hogy a közbeszerzési eljárásokban ellássa az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat. E körben különösen figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az eljárásban valórészvételre és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat és részt vesz az ajánlat/részvételi jelentkezés összeállításában.

Munkaterület leírása

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • alkalmazni a közbeszerzési törvényt, végrehajtási rendeleteit, az egyéb kapcsolódó jogszabályokat és a jogalkalmazást elősegítő dokumentumokat
 • nyomon követni az Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású tevékenységét, figyelemmel kísérni az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési tárgyú esetjogát és a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseit,
 • áttekinteni a közbeszerzési intézményrendszert és az érintett intézmények feladatait
 • meghatározni a közbeszerzési kötelezettséget, az alkalmazandó eljárásrendet és eljárásfajtát
 • ellátni az ajánlatkérőkre háruló tervezési és kapcsolódó egyéb feladatokat
 • elkészíteni az eljárás felhívását és bekapcsolódni a dokumentáció összeállításába
 • alkalmazni a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat
 • ellátni az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekményeket és a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat
 • nyomon követni a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését
 • ellátni az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, figyelemmel kísérni a megjelent közbeszerzési hirdetményeket
 • felismerni a közbeszerzési eljárás során felmerülő jogsértéseket és bekapcsolódni az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe
 • alkalmazni a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi szabályokat és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályokat
 • alkalmazni a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) irányadó rendelkezéseit
 • felismerni a közbeszerzési büntetőjogi tényállásokat és korrupciós helyzeteket, a szükséges intézkedéseket megtenni
 • helyesen, az etikus magatartás szabályai szerint eljárni a közbeszerzési eljárás során
 • gondoskodni a közbeszerzésekben a nyilvánosság biztosításáról
 • nyomon követni a közbeszerzések ellenőrzéséhez szükséges dokumentumok körét, szükség szerint azokat elkészíteni és kapcsolatot tartani az érintett szervekkel

A képzés időtartama: 9 hónap.
Kezdete: 2014. 10. 03.
Befejezése: 2015. 06. hó
Vizsga: 2015. 07. hó

Az órák: hetente egy alkalom, péntek: 10-16 h

A képzés helye: Budapest
Angyalföldi József Attila Művelődési Központ,
1131 Budapest, József Attila tér 4.
Parkolás az intézmény előtt és környékén ingyenes.

A képzéshez szükséges végzettség: érettségi vizsga.

Előadó tanáraink:

 • Közbszerzés: Dr. Lukács Andrea, a képzés témavezetője, közbeszerzési szakértő, KáBéTé Kft. ügyvezetője, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetségének alelnöke
 • Jog: Dr. Előházi Zsófia – közbeszerzési és jogi szakértő, ONMERIT Tanácsadó Kft.
 • Gazdaság-pénzügy: Vargáné Kaiser Katalin, jogi szakokleveles közgazdász, vezető tanácsadó, Ecosafe Kft., közbeszerzési referens, Magyar Közgazdasági Társaság tagja

Tantárgyak:
10848-12 A közbeszerzés alapjai
10849-12 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
10858-12 Jogi alapintézmények
10859-12 Közbeszerzési gyakorlat
10860-12 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények

A tanfolyam ára: 154.000 Ft (áfa mentes ) + vizsgadíj 35 000 Ft (áfa mentes )

Szeptember 10-ig történő jelentkezés esetén, vagy ha még egy jelentkezőt hoz magával 5% kedvezményt adunk a képzés díjából. Kedvezmények nem vonhatóak össze.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2014. 10. 01.

Díjmentes részletfizetési lehetőség

Regisztrációs díj fizetési határideje 2014.10.01. 20 000.-Ft
Első részlet fizetési határideje 2014.12.10. 70.000.-Ft
Második részlet fizetési határideje 2015.02.10. 64.000.-Ft

Vizsgadíj befizetése: vizsgára való jelentkezéskor (kb 2015. április közepe)

A sikeres vizsgát tett hallgatók emelt szintű, államilag elismert OKJ -s KÖZBESZERZÉSI REFERENS szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak.

Nemzetközi bizonyítvány (EUROPASS) külön igényelhető 5.000 Ft/nyelv.

Érdeklődni: 06-1-633-38-38 telefonszámon vagy az info@diamondtopconsult.hu email címen lehet.


Diamond Top Consult

Cégünk minőségpolitikája

Diamond Top Consult Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft., mint felnőttképzési intézmény a képzéseiben résztvevők számára nyújt piacképes, naprakész tudásanyagot, tapasztalt oktatók közreműködésével.

Ismerjen meg minket